Horní zámek v Panenských Břežanech

Horní zámek v Panenských Břežanech

Slavnostním otevřením byla završena rekonstrukce Horního zámku a zámeckého areálu v Panenských Břežanech v rámci projektu vybudování Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech.
Památník připomíná hrůzy německé okupace českých zemí, osobní hrdinství příslušníků domácího i zahraničního odboje a potrestání válečných zločinců a kolaborantů. Expozice je vytvořena moderním a interaktivním způsobem. Zámecký areál Horního zámku se skládá z překrásného barokního zámku s unikátní kaplí sv. Anny projektované slavným architektem barokní gotiky Janem Blažejem Santinim-Aichelem.

V multimediální expozici se objeví původní uniformy, osobní korespondence, dobové tiskopisy a díky spolupráci s Památníkem Pankrác zde bude například také původní oprátka, s níž se během období okupace popravovalo, či dveře z pankrácké věznice. Bude tu k vidění i samopal PPŠ-41 Špagin, pozůstalost po buchenwaldském vězni, uniforma plukovníka Jaroslava Nováka, před válkou velitele pevnosti Hanička, kámen z appellplatzu z památníku Flossenburk nebo originální pamětní deska z domu na londýnské Porchester Gate, kde byl připravován atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Památník v Panenských Břežanech by měl tvořit spolu s Lidicemi a Terezínem určitý trojúhelník paměti národa daného období. Mimo expozice o životě za protektorátu a odboji bude obsahovat i část věnovanou historii zámku. Záměrem je také učinit z místa společenské centrum, kde se budou konat nejen besedy, přednášky či pietní akce, ale také třeba zahradní slavnosti nebo svatby. V projektu je pamatováno i na zpřístupnění památníku hendikepovaným.

Zámek v Panenských Břežanech vznikl v první polovině 18. století. Architektonickým doplňkem zámeckého areálu je kaple sv. Anny přestavěná v letech 1705–1707 architektem J. B. Santinim-Aichelem, která byla rovněž v rámci projektu zrekonstruována.

Detail realizace.