Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Realizace: 2015/2016
Adresa: Obec Panenské Břežany
Dokumentace: architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provádění stavby, autorský dozor při realizaci stavby
Investor: Středočeský kraj
Náklady: cca 8 mil Kč

Kaple sv. Anny v Panenských Břežanech vznikla na popud Heleny Pieroni da Gagliano, abatyše kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě.  Stavbu provedl během let 1705-1707 Filip Spannbrucker dle plánů slavného architekta barokní gotiky Jana Blažeje Santini-Aichela. Kaple je jedním z vůbec prvních Santiniho děl a zároveň prototypem jeho paprsčitého stylu, dovedeného k dokonalosti stavbou kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Santini v interiéru pracoval s klasickým řádovým tvaroslovím, které umístil do harmonického a dokonale komponovaného celku zcela neobyčejným způsobem. Kapli sv. Anny dnes řadíme mezi více než osmdesát unikátních Santiniho staveb, poutajících nejen pozoruhodným vnějším tvarem, ale i detailně promyšlenými interiéry, které originálně pracují se světlem, kompozicí prostoru, geometrickými vztahy a symbolismem.

 

 

Aktuální informace o průběhu realizace stavby naleznete v našem BLOGU.