Horní zámek v Panenských Břežanech

Portfolio Image
Portfolio Image
Portfolio Image

Realizace: 2014/2016
Adresa: Obec Panenské Břežany
Projekt: architektonická studie, dokumentace pro stavební povolení
Investor: Středočeský kraj
Náklady: 52,5 mil Kč
Plocha: 

Rekonstrukce objektu Horního zámku a zámeckého areálu v Panenských Břežanech proběhla v rámci projektu vybudování Památníku národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech.
Památník připomíná hrůzy německé okupace českých zemí, osobní hrdinství příslušníků domácího i zahraničního odboje a potrestání válečných zločinců a kolaborantů. Expozice je vytvořena moderním a interaktivním způsobem. Zámecký areál Horního zámku se skládá z překrásného barokního zámku s unikátní kaplí sv. Anny projektované slavným architektem barokní gotiky Janem Blažejem Santinim-Aichelem.

Interiéry zámku byly řizpůsobeny pro instalaci multimediální expozice „Zločin a trest“. Jedná se o moderní, interaktivní expozici umístěné v prvním patře horního zámku v Panenských Břežanech. Návštěvník se prostřednictvím audiovizuálních technologií seznámí s jedním z nejhrůznějších období českých dějin. Během prohlídky se ponoří do událostí vedoucích k rozpadu první Československé republiky, spatří unikátní repliku „pankrácké gilotiny“, projde vlakem symbolizujícím obludné transporty židovského obyvatelstva do koncentračních táborů, bude svědkem zločinů vysokých představitelů Protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha či Karla Hermanna Franka a nakonec zasedne v soudní síni, v níž bylo rozhodnuto o trestu nad válečnými zločinci a kolaboranty s německou okupační mocí. V mobiliáři expozice jsou původní uniformy, osobní korespondence, dobové tiskopisy a díky spolupráci s Památníkem Pankrác zde bude například také původní oprátka, s níž se během období okupace popravovalo, či dveře z pankrácké věznice. Bude tu k vidění i samopal PPŠ-41 Špagin, pozůstalost po buchenwaldském vězni, uniforma plukovníka Jaroslava Nováka, před válkou velitele pevnosti Hanička, kámen z appellplatzu z památníku Flossenburk nebo originální pamětní deska z domu na londýnské Porchester Gate, kde byl připravován atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Památník v Panenských Břežanech by měl tvořit spolu s Lidicemi a Terezínem určitý trojúhelník paměti národa daného období. Mimo expozice o životě za protektorátu a odboji bude obsahovat i část věnovanou historii zámku. Záměrem je také učinit z místa společenské centrum, kde se budou konat nejen besedy, přednášky či pietní akce, ale také třeba zahradní slavnosti nebo svatby. V projektu je pamatováno i na zpřístupnění památníku hendikepovaným.

Zámek v Panenských Břežanech vznikl v první polovině 18. století. Architektonickým doplňkem zámeckého areálu je kaple sv. Anny přestavěná v letech 1705–1707 architektem J. B. Santinim-Aichelem, která byla rovněž v rámci projektu zrekonstruována.

Aktuální informace o průběhu realizace stavby naleznete v našem BLOGU.